Lĩnh Vực Kinh Doanh

Sản Xuất & Chế Biến Thủy Sản Đông Lạnh

Đầu Tư Bất Động Sản

Sản Xuất & Chế Biến Thủy Sản Đông Lạnh

Đầu Tư Bất Động Sản

Thức Ăn Thủy Sản

Sản Xuất Surimi

Chế Biến Sản Phẩm TỪ Ngũ Cốc

Đối Tác

Chúng tôi đã và đang hợp tác với hầu hết các chủ đầu tư, nhà thầu lớn tại Việt Nam